Why folders keep reappearing in my Visual Studio 2015 (WebForms) project?

tl;dr If you have in your project files you moved to different location or removed but your .csproj still points to lets say : removedFolder/removedSubfolder/removedFile.ts then it might happen VS will recreate folders where you point (in this case  removedFolder/removedSubfolder). What triggers this I wasn’t able to…

RE: Malá reakcia – k mojej prednáške o TypeScript v Žiline

Všimol som si dnes na Twitteri reakciu na moju prednášku. Konkrétne tu : https://www.juffalow.com/ine/mala-reakcia/  Priznám sa bez mučenia, zamrzrela ma a zarazil som sa. Prečo? V podstate obsah reakcie nieje nič iné len kritika (čo je tiež samo o sebe OK), problém je že bola…

How to filter particular TypeScript errors in build result

Hi interwebz. I just want to share this short poor man’s fix when migrating TypeScript to filter out some particular errors in TypeScript build. Why the hell you (might) need it? So what would be the common use case , why to bother mask/mute errors…

Prečo Vám (možno) nejdú dáta v sieti operátora 4ka

Na Slovensku niekoľko dní späť potešil operátor 4ka svojich zákazníkov 1GB dátovým balíčkom zdarma. Super, poviete si. Vložíte SIM do telefónu, zapnete dáta a : nestane sa nič. Hľadáte problém. A možno po pár minútach hľadania prídete na to, že váš mobil (teda min. ten…