Presun na WP

OK, takže dnes som zdá sa po menších problémoch úspešne presunul tento blog na WP, nechám sa prekvapiť ako sa mi s ním bude “spolupracovať”. Želám Vám všetkým pekné sviatky 🙂

Môj osobný pocit po Barcampe 2011 v Brne

Takže v krátkosti a stručne – môj osobný pocit je veľmi dobrý, v podstate ako z každého Barcampu ktorého som sa dosiaľ zúčastnil. V prvom rade som mal dobrý pocit z toho, že škola VUT FIT (a ľudia okolo celej akcie), kde sa celý Barcamp…

How to get count of entities in Microsoft CRM 2011

Working on a task, I wanted to know exact number of records for particular entity in CRM 2011 but I wasn’t able to access this information via some standard way and LINQ query with .Count was throwing exception that this type of query is no…

How to enable and disable entities in Microsoft CRM 2011

The problem : In my current project I need to enable and disable some entities, and because there is no direct method on generated proxy class (via crmsvcutil.exe), I created small helper with help from CRM SDK. Particular chunk of code that i’ve used, can…