Adding custom entity validation to LightSwitch

Adding custom validation is quite easy task, but currently Microsoft has problem with not updated MSDN article http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff852045.aspx. I just would like to tell you that code snippet on this MSDN page is not working. This is correct snippet (this code is placed in SomeEntity_Validate…

Presun na WP

OK, takže dnes som zdá sa po menších problémoch úspešne presunul tento blog na WP, nechám sa prekvapiť ako sa mi s ním bude “spolupracovať”. Želám Vám všetkým pekné sviatky 🙂